- BAXTER CZECH spol. s r.o.
- LINAKO Klatovy s.r.o.
- Jan Sýkora
- Intertell spol. s r.o.
- CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
- Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
- Irena Čapková

Krevní barometr - Jakou krev aktuálně potřebujeme?

Termín aktualizace barometru:  16.07.2019

A+  A-  0+  0-   B-  AB-

  Přijďte! Vaši krev nyní potřebujeme.
    Můžete přijít. Vaši krev využijeme.
B+  AB+
  Odběr krve, prosíme, odložte! Vaší krve máme dostatek, ale...
Upozornění !!! Dárcům, kterým nebude z jakýchkoli důvodů odebrána krev, může TO KN vystavit potvrzení o návštěvě TO jen na dobu návštěvy, nikoli na celý den. Děkujeme za pochopení i za to, že nás o podvodné jednání vědomě nežádáte.
 jakákoliv krevní skupina    ... můžete přijít darovat plazmu. Zcela jistě ji využijeme. KREVNÍ PLAZMA

termíny odběru
plné krve
jsou
bez rezervace

PO,ST,ČT,PÁ   6:30 až 11:30, ÚT  odběry pouze výjezdovým způsobem

Prvodárci  8:00 - 10:00

termíny odběrů
plazmy nutná rezervace 
800 292 700
PO až PÁ  7:30, 9:00, 10:30, 13:00; PÁ též v 6:30; nejbližší volné termíny odklikem zde

         Důležitá upozornění:

Ve dnech od 29.7.2019 do 16.8.2019 bude provoz oddělení od 7:30 hod.


Žádáme dárce. kteří před odběrem cestovali, aby tuto skutečnost sdělili. Aktuálně je nutné dle epidemiologické situace odkládat dárce, kteří se vrátili ze zemí Evropy mimo Českou republiku, a to  na dobu 28 dní po návratu. Děkujeme za pochopení.

Vážení dárci krve, 

jsme vám za sebe i pacienty vděčni, že dokážete nezištně a zpravidla na úkor volného času přijít a darovat krev. I její nepatrné množství má potenciál pomoc k uzdravení nebo dokonce zachránit život. Proto je každá návštěva důležitá. I přesto ale mohou nastat situace, kdy máme krve vaši krevní skupiny dostatek a odmítneme ji. Není to kvůli pohrdání vaším darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej i vás natolik, že nechceme odběrem zatěžovat váš organismus s vědomím, že krev zřejmě projde dříve expirační lhůtou, než bude využita.

Případy "odmítnutí" jsou ojedinělé, ale dochází k nim. My jim chceme předcházet a s krví nakládat co nejefektivněji. Proto je zřízena bezplatná telefonní linka 800 292 700, kde se dozvíte o akutní potřebě krevních skupin. A proto je zřízen na této webové adrese www.klanem.cz/krev i krevní barometr, kde jsou informace aktualizovány každý pracovní den ráno. A to nejen o dárcovství krve, ale také o dárcovství krevní plazmy. Více se dozvíte níže nebo o dárcovství plazmy na stránce www.klanem.cz/plazma - mj. i Barometr krevní plazmy.

Jsem zdravý a pravidelný dárce. Přesto teď o moji krev není zájem. Proč?

Expirační doba (trvanlivost) odebrané krve je šest týdnů. Transfuzní oddělení neodebírá krev dárců těch skupin, v nichž je momentálně krve dostatek, a nově odebraná krev by s velkou pravděpodobností nestihla být užita do doby expirace a přišla by vniveč. Vzhledem k tomu, že darovat krev lze nejvýše 4 až 5krát do roka, bylo by nezdopovědné mrhat každou možností odběru, když za několik týdnů může být krve vaší krevní skupiny nedostatek. To, že jeden den je krve dostatek, ale neznamená, že o týden ale třeba i den později nemůže být situace jiná. Potřeba krve není konstatní, ale může se ze dne na den významně změnit. Děkujeme, že máte pro danou věc pochopení.

V médiích se objevila informace, že krve je v kraji nedostatek ve všech krevních skupinách. Přesto jsem byl odmítnut. Proč?

Pokud se někdy v médiích objevují informace o nedostatku krve, jedná se nejčastěji o nedostatek v plzeňských nemocnicích. V článcích si všimněte, kdo je autorem výzvy na darování krve. Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice zpravidla nedostatkem krve ve většině skupin akutně netrpí. Je to i tím, že obyvatelé spádových oblastí tedy Klatovska a Domažlicka patří v tomto ohledu k nejzodpovědnějším v zemi, kdy je v regionu nadprůměrný podíl dárců na počet obyvatel. I za to vám děkujeme.

Má někdy klatovská transfuzka akutní nedostatek krve?

Někdy se stane, že si i Klatovská nemocnice musí vypomoci krví z cizích zdrojů. Těchto případů jsou ale jednotky do roka a jedná se zpravidla o nedostatek krve v jedné krevní skupině. Proto lze spíše říci, že nemocnice je právě díky vysokému počtu dárců soběstačná.      

Jaké krevní skupiny jsou nejpotřebnější?

Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 

Jakým nemocnicím poskytuje TO Klatovské nemocnice krev?

Mimo Klatovskou nemocnici je krev místního transfuzního oddělení poskytována i Domažlické nemocnici a nemocnici v Sušici, které nemají vlastní transfuzní oddělení a jsou spádovými nemocnicemi klatovské transfuzky. Díky výše zmíněné zodpovědnosti obyvatel regionu a velkému množství dárců, ale může Klatovská nemocnice dle aktuálních potřeb a možností poskytovat krev i dalším nemocnicím. To se i děje. 

V případě zájmu jsme připraveni poskytnout krev i plzeňským nemocnicím. Jejich poptávka je ale zpravidla výjimečná. A je to pochopitelné. Většina nemocnic se raději spoléhá na krevní zásoby vlastních nebo spádových smluvních transfuzních pracovišť.

Kdo se může stát dárcem krve?

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Darovat lze po třech (muži) respektive čtyřech (ženy) měsících, jen ve výjímečných případech po 2 měsících. Maximální počet odběrů krve v jednom roce je pět (muži) resp. čtyři (ženy). Krevní plazma se může darovat po nejméně 14 dnech, maximálně však 25 l od jednoho dárce za rok. Více na stránce transfuzního oddělení.

Lze darovat krev i mimo Klatovskou nemocnici?

Ano, pracovnice oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách. Seznam a termíny odběrů se připravují vždy na celý rok. Jsou ke stažení v příloze (níže).


    Krevní barometr
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.