- BAXTER CZECH spol. s r.o.
- LINAKO Klatovy s.r.o.
- Jan Sýkora
- Intertell spol. s r.o.
- CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
- Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
- Irena Čapková

Pomozte zlepšit služby nemocnice. Sdělte nám jak!

Pokud má pacient či jeho doprovod jakoukoli připomínku, námět na zlepšení služeb nebo upozornění, kdy byl v nemocnici s něčím nespokojen, má právo se obrátit přímo na nemocnici.

Proto Vás – pacienty či jiné návštěvníky – jménem nemocnice vyzýváme, abyste nám zasílali podněty, ať už s návrhy na zlepšení služeb nebo s upozorněním, co se Vám líbí či nelíbí. Budeme se jim vždy věnovat. Můžeme se ale zabývat pouze těmi podněty, které nám sdělíte. Bohužel ne každý svoji připomínku či námět nemocnici předá. Chceme své služby zlepšovat, být Vám víc otevření. Proto se na Vás obracíme s touto výzvou – CHTĚJTE LEPŠÍ SLUŽBY!

Kde a od koho CHTÍT LEPŠÍ SLUŽBY? Jaké jsou možnosti podávání připomínek a námětů?

V případě, že nechcete z jakéhokoli důvodu dávat podnět přímo nemocnici, můžete kontaktovat společnost Nemocnice Plzeňského kraje, která nemocnici řídí, a to těmito způsoby:

Přímo nemocnici můžete podat podnět těmito způsoby:

 • osobně návštěvou ředitelství nemocnice nejlépe manažerky kvality, která námět přijme a dále ho dle obsahu postoupí kompetentní osobě; vede evidenci návrhů a námětů; osobně je možné sdělit návrh či podnět v pracovních dnech denně od 7 do 14 hodin, nebo telefonicky na čísle 376 335 893
 • dopisem osobně předaným v nemocnici nebo zaslaným na adresu Klatovská nemocnice, Plzeňská 569, 339 38, Klatovy 2
 • mailem na info@nemkt.cz   
 • vyplněním kontaktního formuláře na webu nemocnice
 • vyplněním dotazníku spokojenosti ambulantních / hospitalizovaných pacientů (ke stažení níže)
 • dle Postupu pro podávání a vyřizování stížností.

Jak CHTÍT LEPŠÍ SLUŽBY? Jak nejlépe vyjádříte Vaše připomínky a náměty?

 • pokud možno co nejpřesněji a detailně popište danou záležitost
 • v případě negativního hodnocení v dotazníku spokojenosti pacientů popište slovy / vysvětlete, jaký byl důvod k nespokojenosti
 • je vhodné uvést na sebe kontakt pro možnost doplnění informací a také pro možnost nemocnice odpovědět či vyjádřit se k dané připomínce
 • nebojte se nebýt anonymní; máte-li obavy z reakce nemocnice (nejsou na místě), sdělte připomínku společnosti Nemocnice Plzeňského kraje

Nemocnice nemůže vyslyšet Vaše připomínky a náměty a provést vůči nim opatření, pokud ...

 • připomínka, námět popř. i stížnost zůstanou pouze ve Vaši mysli a nedostanou se do nemocnice
 • připomínku sdělíte jen lidem ze svého okolí a nedostane se do nemocnice
 • připomínku sdělíte pouze médiím s očekáváním, že ji v plném a potřebném rozsahu pro její řešení předají nemocnici
 • věcně nepopíšete, čeho se přesně připomínka týká

Děkujeme, že svými náměty pomáháte zlepšit péči v naší nemocnici. Děkujeme, že od nás CHCETE LEPŠÍ SLUŽBY.


    Chtějte lepší služby!
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.