Ortopedické oddělení

primář

primář

MUDr. Martin Švagr
vrchní sestra

vrchní sestra

Ivana Čadková
nahoru

Charakteristika oddělení

Ortopedie se zabývá diagnostikou a léčbou vrozených či získaných nemocí pohybového aparátu. Nedílnou součástí ortopedie je léčba úrazů pohybového aparátu. Kompletní ortopedická konzervativní a operační léčba pohybového aparátu. Jedná se hlavně o náhrady nosných kloubů (kyčel, koleno). Dále operativa menších kloubů a artroskopické operace. Nedílnou součástí péče je prevence vrozených dysplazií kyčelních kloubů novorozenců a jeho základní konzervativní léčba.

Ortopedické oddělení v Klatovech je jediným ortopedickým pracovištěm v kraji mimo ortopedickou kliniku FN Plzeň.  Ortopedické oddělení poskytuje odborné služby pacientům bývalých okresů Klatovy, Domažlice, Plzeň – jih, části okresu Strakonice, dalším dle možnosti svobodné volby lékaře i ostatních zdravotnických zařízení. Spád je kolem 250 000 obyvatel. Na ortopedickém oddělení se provede více jak 1300 operací za rok.

Ortopedická péče je prováděna v celém rozsahu oboru vyjma operací páteře a zhoubných nádorů pohybového ústrojí. Nejčastější výkony jsou endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů včetně revizních operací, endoprotézy ramenního a hlezenního kloubu, diagnostické nebo terapeutické artroskopie kolena, ramena a hlezna. Osteosyntézy zlomenin a operace vazových poranění, korekční osteotomie deformit skeletu.

Vzhledem k dobré spolupráci s Nemocnicí následné péče v Horažďovicích a LDN Sušice je možno pacienty po operaci posílat k rehabilitaci do těchto velmi dobře vybavených zařízení, a i proto je doba hospitalizace na ortopedii jedna z nejkratších v republice. Endoprotéz provádí klatovská ortopedie cca 400 ročně.

U lehčích postižení kloubů je možno provést artroskopickou operaci, kdy se řezem v délce jednoho stehu zavede kamera, kterou se kloub prohlédne, a dalším jedním nebo dvěma vpichy se zavede nástroj, kterým se kloub ošetří. Artroskopie jsou nejčastěji prováděny u kloubů kolenních, ramenních a hlezenních. Po tomto šetrném výkonu zůstává pacient v nemocnici maximálně 3 dny. Artroskopických operací je více než 300 ročně.

Na klatovské ortopedii je podrobně rozpracována metodika operací vbočeného palce nohy, příčně ploché nohy a ploché nohy. Na špičkových pracovištích, kde se touto problematikou zabývají, byli vyškoleni dva naši lékaři. S tím souvisí i používání nemodernějších a nejlepších operačních metod a implantátů.

Více než třetinu výkonů na operačních sálech tvoří operace úrazů pohybového ústrojí. Jedná se zejména o operace zlomenin velkých kloubů (např. zlomeniny krčku stehenní kosti, zlomeniny v oblasti ramen, kolen a kotníků), poranění vazů a složitých poranění ostatních částí pohybového ústrojí. Využívají se přitom nejmodernější prostředky zobrazovací techniky a moderní operační postupy.

Na ortopedické ambulanci je ročně vyšetřeno a ošetřeno cca 16 000 pacientů. Provádí se též sonografická vyšetření kyčlí novorozenců (kolem 2 500 za rok).

Čekací lhůty:
Objednání k vyšetření: 4 - 6 týdnů
TEP - koleno: 12 - 14 měsíců
TEP - kyčel: 12 měsíců
TEP - rameno: 12 měsíců
Artroskopie - koleno: 6 měsíců
Artroskopie - rameno: 6 měsíců
Extrakce kovu - s hospitalizací: 6 měsíců
Operace v místním znecitlivění - s hospitalizací: 6 měsíců

nahoru

Struktura oddělení

Ortopedické oddělení se nachází ve 3. nadzemním podlaží.

Schéma celého areálu zde.

Má vlastní lůžkovou část - celkem 21 lůžek (2 pooperační pokoje, 2 pokoje dvoulůžkové a ostatní pokoje jsou trojlůžkové). Všechny pokoje jsou vybaveny televizí, WI-FI připojením, mají samostatné sociální zařízení a sprchu.

 

Oddělení úzce spolupracuje s těmito pracovišti:

 • čtyři centrální operační sály vybavené špičkovou technikou (jedná se o jeden superaseptický na operace kloubních náhrad, dva aseptické a jeden septický)
 • plně vybavené ARO a Multidisciplinární JIP
 • RTG služby včetně CT a sonografie k dispozici 24 hod, MR vyšetření
 • transfusní stanice a hematologie 24 hod
 • spolupráce s ostatními odděleními v rámci nemocnice
nahoru

Personální zajištění

Na ortopedickém oddělení pracuje pod vedením primáře MUDr. Martina Švagra tým lékařů a sester. Vrchní sestrou je Ivana Čadková.

Lékaři

 • MUDr. Martin Švagr - primář
 • MUDr. Jindřich Hronek - zástupce primáře
 • MUDr. Jan Pešek, CSc. - emeritní primář
 • MUDr. Daniel Kožiol 
 • MUDr. Jan Humplík
 • MUDr. Josef Votípka
 • MUDr. Radek Ullmann
 • MUDr. Pavel Lukáš
 • MUDr. Filip Halada
 • MUDr. Jan Ludvík
 • MUDr. Igor Tomyak
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 376 335 338 / 376 335 335
Primář 376 335 357  svagr@nemkt.cz   
Vrchní sestra 376 335 335 cadkova@nemkt.cz
Lékařské pokoje 376 335 356
Pooperační pokoj 376 335 334
Příjmová ambulance 376 335 150 
Ambulance 376 335 149
Bankovní spojení 78-2797570287 / 0100 VS: 2344
nahoru

Ortopedická ambulance

Zajišťuje tradiční výkony ortopedické ambulance včetně protetické poradny. Ambulance přijímá pacienty na doporučení. Na ortopedickou ambulanci se předem objednejte. Objednání v pracovní dny (pondělí až pátek) 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 na tel. 376 335 149. Podrobnosti v sekci Ambulance nebo přímo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

nahoru

Informace k hospitalizaci a návštěvám

Návštěvní hodiny

Pondělí až pátek 15:30 - 16:30
Sobota, neděle a svátky 14:00 - 15:30
Na pooperačních pokojích (pokoj č. 6 a 7) nejsou návštěvy povoleny
Mimořádné návštěvy povoluje přednosta oddělení nebo vedoucí lékař

Hospitalizace

Dostavte se určený den mezi 9:00 - 9:30 hod. K přijetí se hlaste na příjmové ambulanci, která je umístěna vpravo od hlavního vchodu do nemocnice.

Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok, jaká bude léčba.

Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod. Při přijetí a před každým větším výkonem (například operací, náročným vyšetřením) Vás lékař seznámí s plánovaným výkonem, proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu (u nezletilých a ve zvláštních právních případech i zákonný zástupce).

Informace o vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. příjmového reversu. Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.

Co s sebou?

 • Při nástupu do nemocnice potřebujete občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno vašeho ošetřujícího lékaře, doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření, zdravotní dokumentaci popřípadě výpis z vaší zdravotnické dokumentace, průkaz pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený
 • Dále kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné.
 • Léky, které užíváte (v originálním balení, příp. jejich seznam a dávkování). Léky používejte dle pokynů. Máte právo vědět, jaké léky užíváte. V případě, že byste užívali léky bez vědomí ošetřujícího lékaře a sester je nebezpečí nežádoucích účinků!
 • Osobní toaletní potřeby (kartáček na zuby, pastu, nezbytnou kosmetiku, holení…).
 • Pyžamo, župan, přezůvky.
 • Knihu, časopis, malé rádio se sluchátky apod. podle vašeho zájmu.

Co s sebou nebrat?

 • Větší finanční hotovost nebo cennosti si do nemocnice NEBERTE!! Doporučujeme vzít si s sebou pouze menší finanční částky. Případně je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.
 • Mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje a ohrozit tak i jiné nemocné. Při používání mobilních telefonů se řiďte údaji výrobce telefonu, nerušte spolupacienty a v každém případě se o možnostech použití mobilního telefonu domluvte se sestrami na oddělení

    Oddělení > Ortopedické oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.