- BAXTER CZECH spol. s r.o.
- LINAKO Klatovy s.r.o.
- Jan Sýkora
- Intertell spol. s r.o.
- CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
- Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
- Irena Čapková

Plán nemocnice

Zvolte patro

Legenda

 • Meditační místnost
 • 1 - Výtah
 • 2 - Schodiště
 • Porodní sály, novorozenci
 • Gynekologické oddělení

 • 1 - Výtahy
 • 2 - Schodiště
 • Dětské oddělení
 • Oční oddělení
 • Lůžka doprovodu

 • 1 - Výtahy
 • 2 - Schodiště
 • Chirurgické oddělení (+ lůžka ORL)
 • Ortopedické oddělení
 • Centrální operační sály a sterilizace

 • 1 - Výtahy
 • 2 - Schodiště
 • Interní oddělení + lůžka plicního odd.
 • Trakt intenzivní péče (ARO, JIP, NIP)
 • Neurologické oddělení

 

 • 1 - Výtahy
 • 2 - Schodiště
 • Hlavní vstup do monobloku
 • Dětské ambulance (+ - pohotovost)
 • Interní ambulance (+ - pohotovost)
 • Chirurgické ambulance (+ - pohotovost)
 • Ambulance ORL
 • Ortopedické ambulance
 • Dětská neurologická ambulance
 • Lékárna
 • Radiodiagnostické oddělení (RTG)

 • e - Emergency
 • i - Informace, pokladna
 • 1 - Výtahy
 • 2 - Schodiště
 • 3 - Veřejný telefon, parkovací automat
 • 4 - Občerstvení, automaty na nápoje a pochutiny
 • Vjezd/vstup do nemocničního areálu východ (Plzeňská ulice) / vjezd/vstup do areálu jih (ul. Pod nemocnicí)
 • Objekty nemocnice - zdravotnické využití
 • Objekty nemocnice - technické zázemí
 • Jiné objekty
 • Lékárna
 • H - Heliport
 • Z - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - výjezdní místo

 

 • 1 - Hlavní monoblok nemocnice - ambulance (pediatrické, chirurgické, interní, ortopedické, ORL, oční, gynekologické, neurologické), oddělení (ARO, JIP, chirurgie, interna, oční, ortopedie, ORL, gynekologicko-porodnické, centrální operační sály, dětské, neurologie), Lékárna KN
 • 2 - Poliklinika
 • 3 - Ředitelství nemocnice, kostní denzitometrie
 • 4 - Stomatologické ordinance
 • 5 - Oddělení klinických laboratoří (OKL), hematologická ambulance, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)
 • 6 - Oddělení nukleární medicíny (ONM)
 • 7 - Dialyzační jednotka
 • 8 - Dětská skupina
 • 9 - Psychiatrické oddělení, Lůžka dlouhodobě nemocných (LDN)a sociální lůžka
 • 10 - Transfuzní oddělení
 • 12 - Patologické odd.
 • 18 - ambulance TRN (plicní), Lékárna Helios
 • Rehabilitace
 • Oční ambulance
 • Neurologické ambulance
 • Gynekologické ambulance
 • 1 - Výtah
 • 2 - Schodiště


    Plán nemocnice
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.