Pochvaly a poděkování pacientů

Klatovská nemocnice dostává průběžně od řady svých pacientů poděkování za péči a léčbu. Dovolte nám se některými pochvalnými dopisy pochlubit a opětovně jejich autorům poděkovat. Každé podobné sdělení, že jsme svoji práci odvedli dobře, nejen potěší, ale také motivuje, abychom ve své činnosti nepolevovali a kvalitní práci odváděli i nadále.

Pokud chcete našemu týmu lékařů, sester a dalších pracovníků nemocnice vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci či příjemné vystupování, využijte prosím možnosti poslat děkovný vzkaz pro ošetřující personál prostřednictvím kontaktního formuláře. Mimo verbální poděkování je rovněž možné podpořit naši nemocnici či konkrétní oddělení sponzorským darem.

Použité zktratky: CHIR - chirurgie; PED, DET - pediatrie/dětské; INT - interna; PSY - psychiatrie; ORT - ortopedie; ARO - Anestezio-resuscitační odd.;  TRN - plicní; NEU/R - neurologie; JIP - jednotka intenzivní péče; DIP - dlouhodobá intenzivní péče; DIOP - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče; LDN - dlouhodobá péče; SOC - sociální lůžka; OCN - oční; GYN - gynekologicko-porodnické oddělení; DIA - dialyzační pracoviště; ONM, NM/E - oddělení nukleární medicíny; REH,RHB - rehabilitace; NEM - nemocnice; RED - ředitelství; RDO,RDG - radiodiagnostické oddělení; ORL - ušní-nosní-krční oddělení; COS - centrální operační sály; OKL - Odbor klinických laboratoří; DP - duchovní péče; REC - recepce; OLV - oddělení léčebné výživy; TO - technické oddělení;

Údaje vedoucí k identifikaci odesilatelů jsou v dopisech a mailech zakryty z důvodu ochrany osobních dat.

Dopisy / maily

INT - květen 2019ORT - květen 2019GYN - květen 2019DIOP - květen 2019DET - květen 2019ARO,DIOP - duben 2019CHIR - duben 2019ORT - duben 2019ARO,GYN - březen 2019DET - březen 2019GYN - březen 2019INT - březen 2019ORL,DET - březen 2019CHIR - březen 2019JIP,INT - únor 2019ARO - únor 2019DET,ARO,CHIR - únor 2019LDN,DIP - leden 2019GYN - leden 2019GYN - leden 2019REH - leden 2019CHIR - leden 2019DET - listopad 2018ORT,COS - říjen 2018INT - říjen 2018CHIR,DET,NEU,ORL - září 2018INT,LDN - září 2018LDN - září 2018INT - září 2018LDN - srpen 2018DIA - srpen 2018OCN,RDG,TO - srpen 2018LDN - srpen 2018NEU - srpen 2018CHIR,ORL - srpen 2018DET - červenec 2018INT - červenec 2018LDN - červenec 2018GYN - červen 2018JIP,INT - červen 2018DET - červen 2018LDN - květen 2018CHIR - květen 2018CHIR - květen 2018CHIR - květen 2018CHIR,JIP - duben 2018CHIR - duben 2018ARO - duben 2018CHIR - březen 2018INT - březen 2018ARO,ORT - březen 2018INT,ORT,CHIR,NEU - březen 2018CHIR - březen 2018LDN - únor 2018INT - únor 2018DET - únor 2018DIA - leden 2018CHIR,JIP - leden 2018INT,JIP - leden 2018DIP - leden 2018INT - prosinec 2017CHIR - prosinec 2017CHIR - prosinec 2017INT,JIP - listopad 2017JIP,INT,CHIR - listopad 2017NEU - listopad 2017CHIR,COS - říjen 2017OCN - říjen 2017GYN - říjen 2017ORT,DET - říjen 2017CHIR - říjen 2017ARO,CHIR - říjen 2017DET - září 2017CHIR - září 2017CHIR - září 2017GYN - září 2017INT - srpen 2017CHIR,RDO - srpen 2017CHIR,COS - srpen 2017GYN - srpen 2017GYN - srpen 2017INT - srpen 2017ARO,DIP,DIOP - srpen 2017ORT,REH - srpen 2017GYN - srpen 2017CHIR - srpen 2017LDN - srpen 2017LDN - srpen 2017ORT - červenec 2017CHIR,ARO,JIP - červenec 2017DET,ORL - červenec 2017JIP,CHIR - červen 2017GYN - červen 2017OLV - červen 2017GYN - květen 2017INT - květen 2017DET - květen 2017CHIR - květen 2017ARO - květen 2017ORT,ARO - duben 2017TRN - duben 2017CHIR - duben 2017CHIR - duben 2017ORT,REH - duben 2017CHIR,ORT,RDO - duben 2017REH - duben 2017REH - duben 2017REH - březen 2017GYN - březen 2017ORT,REH - březen 2017TRN - březen 2017CHIR - březen 2017REH - březen 2017PSY - březen 2017PSY - březen 2017DET - únor 2017NEU - únor 2017ARO,ORT - únor 2017DET - unor 2017ORL - únor 2017LDN - únor 2017REH - únor 2017NEU - únor 2017CHIR,REH - únor 2017REH - únor 2017PSY - únor 2017GYN,DET - únor 2017GYN - leden 2017INT - leden 2017CHIR - leden 2017CHIR,DET - leden 2017ORT - leden 2017OCN,INT - leden 2017GYN - leden 2017NEU - leden 2017CHIR,GYN - leden 2017ORL,CHIR - leden 2017ARO - leden 2017DET - leden 2017DET - prosinec 2016JIP - prosinec 2016ORT - prosinec 2016REC,CHIR,RDO - prosinec 2016PSY - prosinec 2016PSY - prosinec 2016PSY - prosinec 2016GYN - prosinec 2016PSY - prosinec 2016NEU - prosinec 2016PSY - listopad 2016REH - listopad 2016INT - listopad 2016GYN - listopad 2016NEU - listopad 2016ORT,JIP,REH - listopad 2016OCN - listopad 2016PSY - říjen 2016PSY,DP - říjen 2016PSY - říjen 2016LDN - říjen 2016PSY,DP - říjen 2016INT - září 2016PSY - září 2016CHIR - září 2016CHIR - září 2016LDN - září 2016GYN - září 2016ARO - srpen 2016PSY - srpen 2016PSY - srpen 2016PSY - srpen 2016GYN - srpen 2016NEU - srpen 2016PSY - srpen 2016NEU - srpen 2016PSY - srpen 2016PSY - srpen 2016CHIR,COS - červenec 2016CHIR,DET - červenec 2016DET - červenec 2016CHIR - červenec 2016JIP - červenec 2016GYN - červenec 2016NEU - červen 2016CHIR - červen 2016LDN,NEU,REH - červen 2016CHIR - červen 2016SOC - červen 2016CHIR - červen 2016Z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - březen až květen 2016Z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - březen až květen 2016PSY - květen 2016PSY - květen 2016LDN - květen 2016LDN - květen 2016ARO - květen 2016NEU - květen 2016NEU - květen 2016TRN - květen 2016CHIR - květen 2016PSY - květen 2016OCN - květen 2016PSY - duben 2016LDN,JIP,INT - duben 2016PSY - duben 2016LDN - duben 2016LDN - duben 2016ORL,CHIR - duben 2016INT - březen 2016GYN - březen 2016PSY - březen 2016DET,GYN - březen 2016LDN - březen 2016GYN - březen 2016INT - březen 2016PSY - březen 2016PSY - březen 2016PSY - březen 2016INT,GYN - březen 2016DIOP - březen 2016PSY - březen 2016CHIR - březen 2016PSY - březen 2016ARO - březen 2016TRN - březen 2016PSY - únor 2016CHIR - únor 2016PSY - únor 2016PSY - únor 2016DET,INT,GYN - únor 2016PSY - únor 2016PSY - únor 2016NEU - únor 2016GYN,DET - leden 2016PSY - leden 2016ORT,REH,ARO - leden 2016INT,DET - leden 2016PSY - leden 2016RDO - leden 2016ORT,ARO - leden 2016INT - leden 2016LDN - prosinec 2015PSY - prosinec 2015CHIR - prosinec 2015REH - prosinec 2015GYN - prosinec 2015ORT - prosinec 2015OCN - prosinec 2015Z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - září až listopad 2015LDN - listopad 2015GYN - listopad 2015REH - listopad 2015GYN - listopad 2015DET - listopad 2015CHIR,DET - říjen 2015TRN - říjen 2015GYN - říjen 2015DET - říjen 2015ARO,DP - říjen 2015PSY - říjen 2015PSY - říjen 2015NEU - říjen 2015CHIR - říjen 2015PSY - říjen 2015DIP,ARO - říjen 2015DET,NEU,OCN,ORL,RDO - září 2015GYN - září 2015DET,ORL - září 2015GYN - září 2015OKL - září 2015GYN,COS - září 2015REH - září 2015DET - září 2015z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - červen až srpen 2015CHIR,ORT - září 2015CHIR,JIP - září 2015z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - červen až srpen 2015ORT - září 2015ORT,DET - září 2015CHIR - srpen 2015PSY - srpen 2015PSY - srpen 2015PSY - srpen 2015PSY - srpen 2015CHIR - srpen 2015OCN - srpen 2015CHIR - srpen 2015ARO - srpen 2015CHIR - srpen 2015CHIR - červenec 2015LDN,INT - červenec 2015ORT,LDN,INT - červenec 2015LDN - červenec 2015OCN - červenec 2015NEU - červen 2015INT - červen 2015NEU - červen 2015ARO,DIP - červen 2015SOC - červen 2015JIP,INT - červen 2015REH - červen 2015CHIR - červen 2015REH - květen 2015z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - únor až květen 2015z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - únor až květen 2015INT - květen 2015ORT,REH - květen 2015INT - květen 2015PSY - květen 2015DET - květen 2015ORL,DET - květen 2015INT - květen 2015NEU - duben 2015REH - duben 2015GYN - duben 2015OCN - duben 2015SOC - duben 2015ORL - duben 2015GYN - duben 2015ORL,INT,NEU,RDO - duben 2015PSY - duben 2015DET - duben 2015INT - duben 2015GYN - březen 2015INT - březen 2015ORL - březen 2015RHB - březen 2015TRN - březen 2015JIP - březen 2015INT,JIP - březen 2015INT - březen 2015z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - prosinec 2014 až únor 2015z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - prosinec 2014 až únor 2015INT - březen 2015OCN - březen 2015ORT - únor 2015INT - únor 2015GYN - únor 2015ARO,COS - únor 2015JIP,INT - únor 2015CHIR - únor 2015JIP - únor 2015DET - únor 2015JIP - únor 2015CHIR - leden 2015DET - leden 2015OCN - leden 2015NEU - leden 2015LDN - leden 2015ORT - prosinec 2014DET - prosinec 2014ORT,JIP - prosinec 2014GYN,DET - prosinec 2014GYN - prosinec 2014CHIR,DET - prosinec 2014GYN - prosinec 2014ARO,NEU,RDO - prosinec 2014GYN - prosinec 2014z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - srpen až listopad 2014z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - srpen až listopad 2014INT - prosinec 2014INT - listopad 2014CHIR - listopad 2014GYN - listopad 2014INT - listopad 2014REH - listopad 2014CHIR - listopad 2014INT - listopad 2014ARO - listopad 2014CHIR - listopad 2014INT,CHIR - říjen 2014GYN - říjen 2014NEU - říjen 2014ARO - říjen 2014CHIR,ARO,TRN,INT - říjen 2014GYN - září 2014GYN - září 2014DIA - září 2014DIA - září 2014GYN - září 2014GYN - září 2014TRN - září 2014LDN - září 2014GYN,DET - srpen 2014CHIR - srpen 2014DET,CHIR - srpen 2014CHIR,ARO - srpen 2014DET - srpen 2014GYN - srpen 2014z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - květen až červenec 2014z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - květen až červenec 2014INT - červenec 2014-2INT - červenec 2014-1ORL - červenec 2014CHIR - červenec 2014GYN - červenec 2014ARO - červenec 2014-2ARO - červenec 2014-1DIA - červenec 2014PSY - červenec 2014DET - červenec 2014DIP - červenec 2014OCN - červenec 2014GYN - červenec 2014PSY - červenec 2014GYN,DET - červenec 2014GYN - červen 2014-2GYN - červen 2014-1ORL - červen 2014GYN - červen 2014INT - červen 2014PSY - červen 2014DET - červen 2014CHIR,JIP - červen 2014CHIR - červen 2014GYN - červen 2014JIP - květen 2014GYN - květen 2014RED - květen 2014JIP - květen 2014z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - leden až duben 2014z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - leden až duben 2014PED - květen 2014LDN - květen 2014GYN - květen 2014INT - květen 2014GYN,DET - duben 2014CHIR,RDO - duben 2014TRN,INT - duben 2014ORL,CHIR - duben 2014GYN,ARO - duben 2014OCN - duben 2014NEU,ORT - březen 2014DET - březen 2014OCN - březen 2014PSY - únor 2014GYN - únor 2014PSY - únor 2014CHIR - únor 2014GYN - únor 2014GYN - únor 2014ORT,REH - únor 2014GYN - únor 2014LDN - leden 2014CHIR - leden 2014CHIR,ORT - leden 2014ARO,NEU - leden 2014CHIR - leden 2014z dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů - září až prosinec 2013z dotazníků spokojenosti ambulantních pacientů - září až prosinec 2013GYN - prosinec 2013ARO,LDN,REH - prosinec 2013LDN - prosinec 2013OCN - prosinec 2013LDN - prosinec 2013CHIR,JIP - prosinec 2013CHIR,ARO - prosinec 2013REH,RED - prosinec 2013JIP - listopad 2013GYN - listopad 2013REH - listopad 2013GYN - listopad 2013INT - listopad 2013JIP,INT - listopad 2013INT - listopad 2013GYN - listopad 2013ARO,JIP,ORT - říjen 2013NEU,ORT,JIP - říjen 2013ARO,JIP,DIP,REH - říjen 2013GYN - říjen 2013INT,TRN,ONM - říjen 2013INT - říjen 2013PSY - říjen 2013NEU - říjen 2013OCNI - říjen 2013ORT - září 2013GYN - září 2013DIA - září 2013CHIR - září 2013JIP - září 2013ORT - září 2013RHC - září 2013PSY - srpen 2013INT - srpen 2013JIP - srpen 2013ORT - srpen 2013ARO, NIP - červenec 2013CHIR - červenec 2013PSY - červenec 2013ORT - červenec 2013INT - červen 2013ARO - červen 2013PSY - červen 2013ARO, NIP - květen 2013NEUR - květen 2013NEUR - květen 2013NEUR, ORT - duben 2013CHIR - březen 2013CHIR - březen 2013PED - březen 2013CHIR - únor 2013CHIR - únor 2013PED - únor 2013TRN - únor 2013CHIR - leden 2013PED - leden 2013NEUR - leden 2013GYN - prosinec 2012TRN - listopad 2012TRN - říjen 2012CHIR - říjen 2012OCN - září 2012GYN - září 2012CHIR - září 2012PED - září 2012TRN - srpen 2012ARO, CHIR - srpen 2012PSY - červenec 2012INT - červenec 2012PED - červen 2012OCN - červen 2012NEUR - červen 2012NEM - květen 2012PSY - duben 2012INT - duben 2012NEUR, JIP - duben 2012JIP - březen 2012INT - březen 2012GYN - březen 2012INT - březen 2012ORT - březen 2012PED, CHIR - březen 2012DIA - únor 2012PSY - únor 2012OCN - únor 2012PSY - únor 2012INT - leden 2012ORT, RHC - leden 2012TRN - leden 2012INT - 2012ORT - 2012PSY - 2012ORT, ARO - 2012TRN - 2012

    Pro veřejnost > Poděkování a pochvaly pacientů
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.