Prevence a preventivní programy

Klatovská nemocnice se připojuje k různým preventivním a edukačním programům, které mají personálu, pacientům i široké veřejnosti pomoci předcházet vzniku či šíření různých onemocnění, nákaz či úrazů. Prosím nebuďte ke zdraví svému i Vašich blízkých lhostejní a předcházejte zdravotním komplikacím.

Antibiotický týden

Lékárny Klatovské nemocnice se připojí k informační kampani Antibiotický týden. Během ní lékárníci informují klienty nad rámec klasického poradenství, k čemu jsou antibiotika vhodná a kdy naopak mohou škodit a o riziku nesprávného užívání. Spousta lidí totiž antibiotika užívá nesprávně a ohrožuje tím nejen sebe.

Hygiena rukou

Mytím a dezinfekcí rukou se předchází šíření řady nákaz a patří mezi základní preventivní činnosti každého zdravotníka. Měla by být samozřejmostí i pro pacienty, jejich návštěvy a další hosty nemocnice.

Dekubity

Dekubity neboli proleženiny ohrožují pacienty dlouhodobě upoutané na lůžku a vznik proleženin dál zhoršuje jejich zdravotní stav. Dekubitům lze předcházet dodržováním souboru pravidel.

Světový den ledvin

Vždy v druhé polovině března je vyhlášen Světový den ledvin, který upozorňuje na rizika spojená s onemocnění ledvin. Klatovská nemocnice se k SDL připojuje aktivně a provádí bezplatná vyšetření. 

Odmítněte kouření

Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Klatovská nemocnice proto vyzývá pacienty, návštěvníky i zaměstnance, aby nekouřili a tuto výzvu šířili i ve svém okolí. 


    Pro veřejnost > Prevence a preventivní programy
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.